Nowości  Region  Atrakcje  Noclegi    
 


WyspyBrytyjskie.pl > PKO BP zbadał Polaków w UK

2007-08-28 PKO BP zbadał Polaków w UK

PKO BP zaprezentował wyniki badania Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii pod kątem korzystania z usług bankowych.

Wynika z nich, że Polacy wykazują w UK znacząco wyższy poziom tzw. ubankowienia.

Póki co, większość z naszych rodaków korzysta z usług bankowych w ograniczonym zakresie, jednak wśród emigrantów powoli wykształca się grupa osób, które w niedalekiej przyszłości mogą być zainteresowane usługami finansowymi, wykraczającymi poza podstawowe funkcje związane z kontem bankowym.

Blisko 90% polskich emigrantów pracujących na Wyspach Brytyjskich posiada rachunek bankowy w którymś z brytyjskich banków. Tymczasem w Polsce odsetek posiadaczy rachunków bankowych szacuje się na 58,9%. Tak znacząca różnica wynika przede wszystkim z faktu, iż posiadanie rachunku bankowego jest koniecznym elementem podjęcia legalnej pracy na Wyspach Brytyjskich. Dla ponad połowy Polaków wyjeżdżających do Anglii i Irlandii konto w tamtejszym banku jest pierwszym rachunkiem bankowym w życiu.

Badania przeprowadzone przez PKO BP wśród Polaków pracujących na Wyspach Brytyjskich pokazują, że nasi rodacy korzystają z usług bankowych w ograniczonym zakresie. Podstawową operacją finansową realizowaną przez emigrantów są przede wszystkim regularne transfery gotówkowe do Polski. Ponad połowa ankietowanych deklaruje cykliczne, najczęściej comiesięczne przekazy gotówki do kraju. Zazwyczaj są to kwoty nie przekraczające 500 funtów, przy czym aż 44% tych transferów odbywa się kanałami nieformalnymi (osobiście lub za pośrednictwem zaprzyjaźnionych osób). Tylko co trzeci Polak decyduje się na przekazanie pieniędzy za pośrednictwem rachunku bankowego.

Na taką sytuację wpływ mają przede wszystkim koszty związane z transferem pieniędzy za pośrednictwem banku, firm specjalizujących się w międzynarodowych przekazach pieniężnych lub poczty. To właśnie chęć zapewnienia polskim emigrantom możliwości realizowania bezpiecznych i tanich transferów pieniężnych do Polski doprowadziła do podpisania w lipcu br. umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy PKO BP a jednym z największych banków brytyjskich NatWest. Dzięki tej współpracy, posiadacze rachunków Superkonto w PKO BP i NatWest Welcome mogą realizować przelewy do Polski bez żadnych opłat.

"Nasze badania wykazały, że podstawowa potrzeba Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii związana z usługami bankowymi dotyczy właśnie bezpłatnych przelewów. Do tej pory, wiele osób, ze względu na stosunkowo wysokie opłaty, decydowało się na przekazywanie pieniędzy rodzinie w kraju przewożąc je osobiście lub korzystając z uprzejmości znajomych. Mamy nadzieję, że oferta bezpłatnych przelewów przygotowana wspólnie z brytyjskim partnerem pozwoli naszym rodakom spokojnie myśleć o bezpieczeństwie przekazywanych pieniędzy i stanie swojego portfela." - powiedziała Anna Polańska, dyrektor Centrum Bankowości Zagranicznej PKO BP odpowiedzialna za projekt brytyjski.

PKO BP zbadał również kryteria leżące u podstaw decyzji o wyborze rachunku bankowego przez Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. W zdecydowanej większości (ok. 60% wskazań), ankietowani na pierwszym miejscu wymieniali kwestie związane z kosztami takie jak wysokość opłat za otwarcie i prowadzenie konta.

Na kolejnych miejscach wymieniana była łatwość i szybkość otwarcia rachunku w Wielkiej Brytanii (czynnik ten został uznany za zdecydowanie ważny przez 58% respondentów) oraz dostęp do zgromadzonych na rachunku środków za pośrednictwem bankowości elektronicznej, który wymieniała ponad połowa ankietowanych.

Badanie przeprowadzone przez PKO Bank Polski pokazuje również, że mimo faktu posiadania konta bankowego w banku brytyjskim przez niemal 90% polskich emigrantów pracujących na Wyspach, stopień korzystania z innych usług i produktów bankowych jest stosunkowo niewielki.

Zaledwie 7% spośród naszych rodaków posiada oszczędności w formie lokaty bankowej, a niewiele ponad jedna czwarta z nich korzysta z różnych form kredytowania takich jak limit kredytowy w rachunku bieżącym, kredyt konsumpcyjny czy hipoteczny. Jedna trzecia ankietowanych wskazała na fakt posiadania karty kredytowej. Badania pokazują jednak, że opisane powyżej tendencje dotyczące korzystania z usług finansowych w ograniczonym zakresie zaczynają się powoli zmieniać. Zjawisko to dotyczy nie tylko grupy tzw. "profesjonalistów", czyli stosunkowo dobrze zarabiających Polaków, pracujących w Wielkiej Brytanii jako prawnicy, lekarze czy inżynierowie, ale również w grupie naszych rodaków, pracujących jako personel biurowy niższego i średniego szczebla.

"Obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami inwestycyjnymi i kredytowymi. To dowód na to, że nasi rodacy czują się coraz pewniej na tamtejszym rynku pracy. PKO BP intensywnie pracuje nad rozwojem oferty bankowej, która powinna zaspokoić potrzeby rosnącej grupy bardziej wymagających konsumentów produktów i usług bankowych." - dodała Polańska.

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego WyspyBrytyjskie.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o Wielkiej Brytanii i Irlandii za darmo.

WyspyBrytyjskie.pl na serwisach społecznościowych: