Nowości  Wielka Brytania  Irlandia  Atrakcje  Noclegi    
 


WyspyBrytyjskie.pl > Jersey

Jersey

Jersey to jedna z głównych wysp składających się na Wyspy Normandzkie.

Jersey to baliwat, czyli mimo że nie jest ona częścią Zjednoczonego Królestwa (UK) ani kolonią to jako dependencja podlega bezpośrednio Koronie Brytyjskiej.

Jersey ma własne prawo i parlament. Lokalne władze także samodzielnie zajmują się sprawami administracyjnymi, sądownictwem, gospodarką i finansami.

Kwestie obrony oraz spraw zagranicznych pozostawione są Wielka Brytanii.

Jersey nie jest częścią Unii Europejskiej.

WyspyBrytyjskie.pl na serwisach społecznościowych: